Geboorte van Ximplexity

Geboorte van Ximplexity

Mijn vriend Luc Geukens vroeg mij enkele maanden geleden hem te helpen VAREAS in de markt te zetten.

Mijn vriend Luc Geukens vroeg mij enkele maanden geleden hem te helpen VAREAS in de markt te zetten. VAREAS is een workshop bordspel dat complexe aspecten van samenwerking in korte tijd helpt vereenvoudigen. Een vorm van team-building die mensen op één lijn brengt over wat ze precies qua samenwerking willen bereiken. Ik ben helemaal gegrepen door zijn VAREAS bordspel en de leerkundige methodologie die erachter zit. Van het één kwam en deze week hebben we samen www.ximplexity.com op de wereld gezet.

Onze missie is ‘Enabling easy collaboration in complex environments’. Makkelijk samenwerken in een complex project of traject. Ximplexity is dus van compleX naar Simplexity. Zo simpel mogelijk zonder de complexiteit tekort te doen.

Dat doen wij door instrumenten te ontwikkelen die helpen om binnen complexe samenwerkingsverbanden toch makkelijk te kunnen samenwerken. Denk bij complexe samenwerkingsverbanden aan de meer dan 1-1-1-regel: wij noemen projecten of trajecten complex als het budget groter is dan € 1 miljoen, er meer dan 1 team is, en het project langer duurt dan 1 jaar.

Een voorbeeld? Hoe meer teams, en hoe meer die over de tijd veranderen, hoe groter de afbreukrisico’s. De nieuwkomers hebben een nieuwe kijk op de aanpak, de mensen die er van het begin bij betrokken zijn voelen dat de oorspronkelijke visie verloochent wordt en een conflict is in de maak. Gebrekkige communicatie, samenwerking en andere zachte factoren representeren 80% van de faalfactoren van projecten en verandertrajecten. De budgetoverschrijdingen bij bijvoorbeeld utiliteits- en infra-projecten bedragen circa 20% - 40%, vele miljoenen per project. Terwijl de investering om deze overschrijdingen fors te doen afnemen vaak slechts een fractie van deze opbrengsten zijn.

Omdat er heel veel complexe omgevingen zijn waarin de instrumenten van Ximplexity de mensen gelukkiger en rijker kan maken, gebruiken we onze tijd en energie liever om zo veel mogelijk mensen op te leiden om op een verantwoorde manier project- en veranderteams te ondersteunen om makkelijker samen te werken. Zo kunnen we veel meer mensen bereiken dan als we de Ximplexity instrumenten alleen voor ons zelf zouden houden.

Ximplexity richt zich op professionele projectleiders, verandermanagers en team coaches die ervaring hebben met het faciliteren van workshops en groepsprocessen. Na een VAREAS Facilitator Accreditatie van 2 dagen kunnen zij met een VAREAS bordspel-workshop op een aantrekkelijke manier met teams aan de slag. Met het bordspel wordt de mens weer centraal gezet en worden werken en leren een plezier.

Ik zou het fantastisch vinden als je kennis komt maken op één van onze demo workshops op 2, 19 of 29 april (zie www.ximplexity.com)!